LiveQMS Kalite Yönetim Sistemi

LiveQMS Kalite Yönetim Sistemi  ISO 9001 standardı baz alınarak hazırlanmış bir yazılımdır. 

Günümüzde bilgi teknolojileri ve iletişim alanında yaşanan gelişmeler neticesinde rekabet ve ekonomik yarış ve müşteri taleplerinin daha bilinçli hale gelmesi, beklentileri en yüksek noktalara taşımaktadır.

Bu gelişmeler ürün ve hizmet üreten, ithalat ve ihracat yapan bütün sektörlerde Kalite Yönetim Sisteminin  uygulamasını  ve belgelendirilmesini gerekli kılmaktadır.

Bu amaçla LıveQMS Kalite Yönetim Sistemi programı  Kalite, Analiz, Yönetim, Entegrasyon, Sistem ve Döküman Yönetimi başlıkları altında ihtiyaçları karşılayacak ve gelişmelere cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.

Bir kuruluşta hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi amacı ile müşteri, personel, makina, ürün, döküman vb. konularda her aşamada izlenebilirlik esasına göre çalışan LiveQMS yazılımı, zamandan  paradan ve kaynaklardan tasarruf sağlamaktadır.

Bulut sunucu desteği ile emniyetli ortamda saklanan verilerinize, heryerden ulaşma, sınırsız sorgulama ve raporlama imkanı sunmaktadır. 

Paylaş / Beğen