BskSoft Mühendislik Hizmetleri

Mühendislerimiz, genelde problem tanımlama, çözüm seçenekleri türetme, karar verme ve çözümden oluşan bir süreci yönetir. Mühendislerimiz bu tanım doğrultusunda tasarımlar yapar. Söz konusu tasarımlar endüstri mühendislerince "üretim sistemleri tasarımı"  ve "üretim sistemleri kontrolü" şeklinde gerçekleştirilmektedir. Mal ve/ya hizmet üreten bir örgütün aşağıdaki işlevleri endüstri mühendislerimizce Analiz edilip  tasarlanmaktadır.

  • Malzemeler
  • Makine ve donatımı
  • İşçilerin çalışma yöntemleri
  • Kolaylıkların yerleştirilmesi ve malzeme akışının belirlenmesi
  • Malzeme taşıma donatı ve yöntemleri
  • Çalışma yeri tasarımı
  • Hammadde ve ürün depolarının büyüklüklerinin ve yerlerinin belirlenmesi
  • Yönetim raporları için veri kayıt yöntemleri
  • Bakım yöntemleri
  • İş emniyet yöntemleri

Endüstri mühendisliği diğer mühendislik dallarından farklı bir yapıya ve düşünce sistemine sahiptir. En önemli fark endüstri mühendisliğinin parçayı değil bütünü göz önüne alarak çalışması, sistemin bütünüyle ilgilenmesidir. İkinci önemli fark ise her türlü uygulamada insan faktörünü dikkate almasıdır. Bu sebeplerden dolayı temel doğa bilimleriyle olan ilişkisinin yanında sosyal bilimlerle de iç içedir. Bununla birlikte üretilen yazılımlarımız mühendislik analizinin sonunda ortaya çıkan ve daha sonradan ihtiyaç duyulan tüm unsurların zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini öngörür. Yazılım ekibimiz güçlü kodlama araçları ile sisteminizin verimliliğini arttırmayı hedefler ve bu hedefe ulaşmak için çalışmalarını sürdürür. Sistem mühendislerimiz yazılımların sisteminize uyarlanması aşamasında personeliniz ile birebir iletişim halinde olarak çıkabilecek muhtemel problemlere anlık çözümler üretirler.

Paylaş / Beğen