LiveOHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

LiveOHSAS  İş Sağlığı ve Güvenliği

Gelişen teknoloji, hızlı tüketim, makineleşme, üretim miktarını üst seviyelere taşımış bu da insan sağlığı ve kazalar konusunda riskleri arttırmıştır. Gerekli tedbirlerin alınmaması veya alınamaması neticesinde meydana gelen hastalık, kaza gibi nedenlerden insanlar hayatlarını kaybedebilmektedir.

Ortaya çıkabilecek olumsuz tabloları önleme amaçlı yapılan çalışmalar neticesinde İş Sağlığı ve Güvenliği konulu (ISO 18001- OHSAS) standart oluşturulmuştur. LiveOHSAS yazılımı da 18001 standardı baz alınarak hazırlanmış bir yazılımdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunu standardın gerekliliklerine göre risk değerlendirmesi, iş kazaları, ramak kala olayları, ihlaller ve acil durum planları bazında inceleyerek, bunları personel, cihaz, malzeme, firmalar açısından sorgulamakta ve (PUKO) planla uygula, kontrol et ve önlem al mantığıyla eğitim, denetim, düzeltici önleyici faaliyetler, yönetim gözden geçirme toplantıları ve doküman yönetimi gibi başlıklar altında ihtiyaçları karşılayacak şekilde takip etmektedir.

LiveOHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği yazılımı ile işletmelerde meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek, can ve mal kaybını önlemek hedeflenmektedir.

Paylaş / Beğen