LiveDMS Doküman Yönetim Sistemi

Yoğun iş temposu içerisinde evraklar bazen arandıklarında bulunamamakta, zaman zaman kaybolabilmekte, unutulabilmekte ya da atlanabilmektedir. Bu durum konunun önem derecesine göre işletmede moral, motivasyon ve iş gücü kaybından, maddi zararlara kadar değişik sorunlara yol açabilmektedir. Doküman Yönetim Sistemi, mevcut mevzuatlar gereği işletmenizde bulunan her türlü dokümanı belli bir düzen içinde dijital ortamda oluşturma, depolama, arşivleme ve gerektiğinde farklı usullerde bunlara kolayca ve hızla ulaşma imkânı sunar.
LiveKIDOKS Entegre Yönetim Sistemi içerisindeki tüm modüllere uyumlu olacak şekilde geliştirilmiş olan Doküman Yönetim Sistemi modülleri ile işletmenizde bulunan farklı tür ve yapıdaki bütün dokümanların kalite standartları gereği olması gereken tüm bilgileri içerecek şekilde düzen içinde takibini ve dağıtımını yapabilirsiniz. 
Dahili editörleri ile güncel formatlardaki MS Word belgesi, Excel hesap tablosu, PDF belgesi, organizasyon şemaları ve iş akış şemalarını dışarıdan müdahaleye gerek duymadan ilgili modül içinde oluşturabilir, düzenleyebilir, kullanabilir, revize edebilir, eski ve yeni kopyalarını veri tabanı ortamında güvenle saklayabilir, dijital ortamda kağıt kullanmadan yada ihtiyaca göre yazıcı çıktısı alarak personele dağıtımını yapabilirsiniz.
Son derece gelişmiş olan sorgulama sistemi ile zaman ve emek harcamadan sınırsız raporlar alabilir, işletmeniz açısından önem arz eden evraklara sadece ilgili ve yetkili personelin, zamana ve mekâna bağlı kalmaksızın her yerden ulaşabilmesini sağlarsınız.

Paylaş / Beğen