Sağlıkta Kalite Sistemi Yönetiminde En Stabil Çözüm LiveKIDOKS

Ülkemizde sağlık sektöründe son yıllarda meydana gelen gelişmeler ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait kuruluşların rekabet halinde olması, insan sağlığı gibi göz ardı edilemeyecek önemli bir konuda tercih sebebi olarak verilen hizmetin çeşitliliğinin yanı sıra kalitesinin de ön plana çıkmasına zemin hazırlamıştır.

Sağlık sektörüyle ilgili olarak, uluslararası ortamda uygulanan kalite standartlarından faydalanılarak, ülkemiz şartlarına göre Sağlık Bakanlığı’nca sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında; güvenli bir hasta bakım çevresinin yaratılması, hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi, kalite iyileştirme ve hasta güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan ve geliştirilen sistemler zaman içerisinde isteğe bağlıdan zorunluya doğru artacak şekilde uygulamaya başlanmıştır.

Uygulamaya konulan, Hizmet Kalite Standartları (HKS), Sağlıkta Kalite Standartları (SKS), Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS), Hata Sınıflandırma Sistemi (HSS), Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS) ve Gösterge (İndikatör) Yönetim Sistemleri aracılığı ile sağlık kurumlarının performansları değerlendirilmeye başlanmış, gittikçe artan bir şekilde elde edilen doğru ve sınıflandırılmış istatistiki verilerle genel sağlık durumu hakkında gerçekçi sonuçlara ulaşılmaya başlanmıştır.  

Sistem yaklaşımı ile uluslararası alanda uygulanmakta olan tüm standartları takip edebilme,  devamında yapılması gereken tüm faaliyetleri tek ortamda gerçekleştirme amacıyla ve bir işletmede izlenebilecek her konuyu izleme hedefiyle geliştirilen LiveKIDOKS Entegre Kalite Yönetim Sistemi yazılımı ile;

Yukarıda adı geçen sağlık sektöründeki tüm kalite sistemlerini ve bunların gerektirdiği işlemleri işletmenizde uygulamasını gerçekleştirebilirsiniz.

Kalite sistemini ve gerektirdiği uygulamaları tüm personelin katılımını sağlayacak, işletmenizde bulunan tüm bölümleri ve varsa şubeleri de katacak şekilde aynı ortamda kurabilir, geliştirebilir ve takip edebilirsiniz.

İşletmenizde uygulanan tüm süreçleri (proses) takip edebilir ve iyileştirebilir, her alanda risk değerlendirmeleri yapıp bunlara yönelik düzeltici önleyici faaliyetleri uygulayabilirsiniz.

Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Doküman Yönetimi sistemlerinin uygulanmasında ilave bir yazılıma gerek duymadan, zamandan, paradan ve kaynaklardan tasarruf edip güncel gelişmelere anında uyum sağlayabilirsiniz. 

Paylaş / Beğen