Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP)

LiveKIDOKS - (HAP) Hastane Afet ve Acil Durum Yönetimi

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP), Afet Risk Değerlendirmesi, Önleme, Zarar Azaltma, Hazırlık, Müdahale, Rehabilitasyon, İyileştirme aşamalarını kapsayacak şekilde LiveKIDOKS Entegre Yönetim Sistemine entegre edildi.

HAP Yönetimi, Organizasyon Şeması, görevlendirilen personel, görev tanımları, iş akış talimatları, şemalar, formlar, prosedürler, acil durum ekipleri, eğitimler, tatbikatlar, müdahale bilgileri artık tek bir ortamda başından sonuna kadar hazırlanacak, uygulanacak, geliştirilecek, takip edilecek ve iyileştirilecek.

Afet risk değerlendirmesi iç ve dış birimleri de dikkate alacak ve yapısal veya yapısal olmayan tüm riskleri kapsayacak şekilde Şube, Bölüm / Departman, Olay/Yapılan İşlem bazında FineKinney metoduna göre Şiddet alt gruplu ve Çalışan alt gruplu olarak yapılabilir.

Yönetim Organizasyon şemasına bağlantılı olarak ilgili personel bilgilerine, görev tanımlarına ve iş akış talimatlarına ulaşılabilir.  

Hastanenize veya işletmenize özel organizasyon şeması düzenleyerek en alt birime kadar sınırsız sayıda ekleme - çıkarma - bağlantı değişikliği yapılabilir.

Sınırsız sayıda Acil Müdahale Ekibi oluşturup, personel görevlendirmesi yapıp, eğitim, tatbikat ve gerçek durumlarda yapılan müdahale kayıtları tutulabilir.

Acil Müdahale Planları, Olaya Özel Planlar, Standart Operasyon Planları, Formlar, İş Akış Şemaları, Organizasyon Şemaları vb. dokümanları tek bir platformda hazırlanıp, geliştirilir, yetkisi dahilinde ilgili personelin kullanımına sunulur ve her zaman elinizin altında olur.

Personelinizin bilgilerini, eğitimleri, sağlık taramalarını, cihazlarınızın bilgilerini, arıza, bakım, kalibrasyon kayıtlarını da aynı ortamda takip edilir.

LiveKIDOKS - Entegre Yönetim Sistemi bünyesinde bulunan LiveSAKAS - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Sistemi içerisinde mevcut bulunan ve Sağlık Bakanlığınca uygulanması zorunlu olan veya yakında uygulanacak olan;

  • SKS - Sağlıkta Kalite Sistemi,
  • SAS - Sağlıkta Akreditasyon Sistemi,
  • HKS - Hizmet Kalite Standartları (Halen bazı birimlerde uygulanmaktadır.),
  • GRS - Güvenlik Raporlama Sistemi,
  • HSS - Hata Sınıflandırma Sistemi,
  • İYS - İndikatör (Gösterge) Yönetim Sistemi,
  • Görüş ve Öneri Sistemi gibi sistemleri de aynı ortamda uygulanır.

Ayrıca; Kalite Sistemlerinin gerektirdiği; Denetimleri, Toplantıları, Eğitimleri, DÖF - Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri, Dokümanları, tüm ISO Kalite Standartlarını, hedefleri, prosesleri vb. uygulamaları tek ortamda yapabilirsiniz.

İhtiyaç duyduğunuz her türlü değişikliği, modül eklemesini talep edebilirsiniz.  

Unutmayın "Hedefimiz Bir İşletmede İzlenebilecek Her Konuyu İzlemek ve İyileştirmektir."

 

Paylaş / Beğen