LiveQMS Kalite Yönetim Sistemi

Hayal ettiklerinizin ilerisini görmek için LiveQMS;

Ülkemizde faaliyet gösteren bütün kuruluşların, ürettiği ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında satış ve pazarlamasını yapabilmek ve güçlü rakipleri karşısında iyi bir konumda yer alabilmek için daha kaliteli ürün üretmek hedefleri olmuştur. Gelişen Türkiye'de sistemlerin zaman geçtikçe daha iyi anlaşılması ve kuruluşların hak ettikleri yeri kazanarak, rekabet gücü yüksek ve ülke ekonomisine en üst seviyede katkıda bulunabilmesi için Kalite yönetim sistemini en iyi şekilde uygulaması gerekmektedir. 

Kalite yönetim sistemi içindeki uygulamaların kuruluşlara daha fazla fayda sağlaması ve verimli olması için LiveQMS yazılımı hazırlanmıştır. Yazdığını uygula - uyguladığını yaz felsefesi ön plana çıkartılarak ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan Dokümantasyon Yönetimi bütün taleplerinizi karşılayacaktır. Sistemin algılanması ve kontrol edilmesi için İç Denetim Yönetimi, Uygun Olmayan Ürünün Kontrolu Yönetimi, tespit edilen hata ve eksikliklerin giderilmesinin yanında sürekli iyileştirme için Düzeltici Önleyici Faaliyet Yönetimi ve ilgili kanun, yönetmelik ve standartların son değişikliklerine uyum sağlamak maksadıyla Risk Değerlendirmesi oluşturulmuştur. Böylece Hedef Analizlerini doğru ve sistematik şekilde yaparak hızlı karar vermeyi, Sistem Yaklaşımıyla Proses Kontrolu ve İyileştirmesi yöntemiyle her aşamada kalite ve hedeflerinize ulaşmayı sağlamaktadır. 

Kalite yönetim sisteminde insan, malzeme, makina ve hammadde gibi kaynakların doğru şekilde planlanması maliyetleri azaltarak rekabet gücünü artıracaktır. En önemli kaynaklardan biri olan insan kaynağının yetiştirilmesi için eğitim ve en verimli şekilde üretime katılımının sağlanması için personelin izlenmesi ve değerlendirilmesi çok önemlidir. Bunun için eğitim planlarının doğru yapılması, bilgi akışını sağlayan iletişim ve toplantıların zamanında ve bir plan çerçevesinde gerçekleştirilmesi kaçınılmazdır.

Live Serisi Yazılımlarımızda;

 • Kullanıcı arayüzü basittir. Menü ve tablolar kullanıcı tercihine göre ayarlanabilir.
 • Klavye ve Mouse ile seri olarak kullanılabilir.
 • Windows kullanmasını bilen bir personel ilave eğitim almadan programı kullanabilir.
 • Görsel hafızaya dayalı resimli ve yazılı butonlar ile açılır menüler kullanılmıştır.
 • Modüler ve fonksiyonel olarak belirli düzene göre anlaşılması kolay kodlama yapılmıştır.
 • Geliştirilmeye, özelliklerinin artırılmasına yada kısıtlanmasına müsaittir.
 • Modüllerde benzer yapı uygulanmıştır. Başka programlarda da kullanılabilir.
 • Gerekli yerlerde açıklama mesajları yazılmıştır.
 • Modüllerin ayrılması halinde sorun çıkmaz ve herhangi bir modülde hata olması diğer modülleri etkilemez.
 • Sorgulama, gruplama, filtreleme, yazıcı çıktısı alma, başka programlara gönderme, rapor alma, rapor düzenleme, revize etme, saklama her aşamada yapılabilir.
 • Raporlar, tablo düzenleri ve performans ölçütlerine ait tasarımlar veri tabanında veya dosyada saklanabilir.
 • Etkili tanımlama sistemi ile sadece Mouse kullanılarak veri girişine olanak sağlar.
 • Gereksiz yere hafızada yer işgal etmez, artık bırakmaz ve diğer uygulamaların çalışmalarını etkilemez.
 • İşlemleri küçük parçalarla farklı kanallara dağıtarak işlemci ve ağ trafiğinde yoğunluğa sebep olmaz.
 • 500 kullanıcıya kadar destekler.
 • Güvenli veri barındırma hizmeti bulut sunucularımız üzerinden verilmektedir.
 • İnternet üzerinden yapılacak güncellemeler ücretsizdir.
 • Yeni sürüm çıkarılması durumunda mevcut müşterilere pozitif ayrımcılık uygulanır.