LiveDMS Döküman Yönetim Sistemi

İşletmelerde doküman bazında hazırlanan her türlü materyal (Kalite El Kitabı, Talimat, Prosedür, Görev Tanım Formu vb.) ve iç yazışmalar dahili editör ile hazırlanarak veritabanında saklanır, oluşturulan dağıtım listeleri ile takip edilir, istenirse revize edilir, arşivlenir yada raporlanır. 

Organizasyon Şeması veya İş Akış Şeması olarak hazırlanabilecek her türlü belge yada prosedür, kendi özel editörleri ile hazırlanarak veritabanında saklanır, istenirse revize edilir, arşivlenir yada raporlanır. 

LiveDMS – Doküman Yönetim Sisteminin veya entegre olarak çalıştığı programların ilgili modüllerinde ihtiyaç duyulan resim, belge, hesap tablosu, grafik gibi nesneleri güncel formatları destekleyecek şekilde kayıtlara ekleme yada dışarıya aktarma seçenekleri mevcuttur.

Live Serisi Yazılımlarımızda;

 • Kullanıcı arayüzü basittir. Menü ve tablolar kullanıcı tercihine göre ayarlanabilir.
 • Klavye ve Mouse ile seri olarak kullanılabilir.
 • Windows kullanmasını bilen bir personel ilave eğitim almadan programı kullanabilir.
 • Görsel hafızaya dayalı resimli ve yazılı butonlar ile açılır menüler kullanılmıştır.
 • Modüler ve fonksiyonel olarak belirli düzene göre anlaşılması kolay kodlama yapılmıştır.
 • Geliştirilmeye, özelliklerinin artırılmasına yada kısıtlanmasına müsaittir.
 • Modüllerde benzer yapı uygulanmıştır. Başka programlarda da kullanılabilir.
 • Gerekli yerlerde açıklama mesajları yazılmıştır.
 • Modüllerin ayrılması halinde sorun çıkmaz ve herhangi bir modülde hata olması diğer modülleri etkilemez.
 • Sorgulama, gruplama, filtreleme, yazıcı çıktısı alma, başka programlara gönderme, rapor alma, rapor düzenleme, revize etme, saklama her aşamada yapılabilir.
 • Raporlar, tablo düzenleri ve performans ölçütlerine ait tasarımlar veri tabanında veya dosyada saklanabilir.
 • Etkili tanımlama sistemi ile sadece Mouse kullanılarak veri girişine olanak sağlar.
 • Gereksiz yere hafızada yer işgal etmez, artık bırakmaz ve diğer uygulamaların çalışmalarını etkilemez.
 • İşlemleri küçük parçalarla farklı kanallara dağıtarak işlemci ve ağ trafiğinde yoğunluğa sebep olmaz.
 • 500 kullanıcıya kadar destekler.
 • Güvenli veri barındırma hizmeti bulut sunucularımız üzerinden verilmektedir.
 • İnternet üzerinden yapılacak güncellemeler ücretsizdir.
 • Yeni sürüm çıkarılması durumunda mevcut müşterilere pozitif ayrımcılık uygulanır.