LiveSAKAS - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Sistemi Programı

LiveSAKAS - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Sistemi Programı

Son yıllardaki sağlıkta kalite ve akreditasyon konusunda olan gelişmeler, artan zorunluluklarla birlikte hasta ve çalışan güvenliğinin de ön plana çıkması, sağlık sektöründeki kuruluşların ve çalışanların zaten zor ve özverili çalışmaya dayalı faaliyetlerine ilave yükler getirmiştir.

BSKSOFT yazılım ekibi olarak, sağlık çalışanı dostlarımızın insan sağlığı konusunda yaptıkları olağanüstü özverili çalışmaları görüyor, takdir ediyor ve destekliyoruz.

Sağlık sektöründeki kuruluşların ve sağlık personeli dostlarımızın mevcut kalite sistemleri gereği takip ettikleri konuların yanında, ihtiyaç duydukları konuların bizzat yerinde tespit edilmesi ve yeni çıkan sistemlerin de eklenmesiyle LiveSAKAS – Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Sistemi yazılımı oluşturularak hayata geçirilmiştir.

LiveSAKAS yazılımı ile tüm Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, Tıp Merkezleri, 112 Ambulans Servisleri, Klinikler, Sağlık Ocakları ve Aile Sağlığı Merkezleri gibi sağlık sektöründeki hizmet veren kuruluşların, sağlıkta kalite ve akreditasyon konularındaki ihtiyaçlarının karşılanması hedef alınmıştır.

Zaten bir işletmedeki “İzlenebilir Tüm Konuların İzlenmesi ve Sürekli İyileştirilmesi” konusunu hedef alan ve ciddi bir aşama kaydetmiş olan LiveKIDOKS Entegre Yönetim Sistemi yazılımı ile % 100 uyumlu olan LiveSAKAS ile buna ilave olarak;

Hizmet Kalite Standartları – HKS (Eski standart sistemlerine devam eden kuruluşlar İçin);

Henüz SKS sistemine geçmemiş standartları uygulayan kuruluşlar için desteklenmektedir.

Sağlıkta Kalite Standartları – SKS;

Sağlıkta Kalite Standartlarının revize edilmesi sonucu yayınlanan güncel sürüme uygun ve  “Değerlendirme Ölçütleri” bazında takip edecek şekilde eklenmiştir.

Sağlıkta Akreditasyon Standartları – SAS;

Güncel sürüme uygun, “Değerlendirme Ölçütleri” bazında takibi sağlanacak şekilde eklenmiştir.

Gösterge (İndikatör) Yönetimi;

Klinik ve Bölüm bazlı göstergelerin yanında, sınırsız sayıda işletmenize özel göstergeler tanımlayabilir, verilerin doğrudan ilgili kullanıcıların terminallerinden doldurulmasını sağlayarak koşuşturmaların ve gecikmelerin önüne geçer, analizler yapabilir, sınırsız sayıda grafikler ve raporlar alabilirsiniz.

Hata Sınıflandırma Sistemi (HSS)  ve Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS) :

 • İlaç Hataları Sınıflandırma Sistemi (İHSS),
 • Laboratuvar Hataları Sınıflandırma Sistemi (LHSS),
 • Cerrahi Hata Sınıflandırma Sistemi (CHSS),
 • Hasta Güvenliği Hata Sınıflandırma Sistemi (HGHSS) eklenmiştir.
 • Çalışan Güvenliği (Kullanıma açıktır. Sağlık Bakanlığınca yayınlandığında verileri eklenecektir.)
 • Ayrıca, işletmelerin kendi oluşturdukları konulardaki HSS / GRS unsurları eklenebilir.

Hata Sınıflandırma Sistemi ve Güvenlik Raporlama Sistemi (Hata Kodu Çözme, Kayıtların Tutulması, Sorgulanması ve Raporlaması) modülleri, Sağlık Bakanlığının yayınladığı kod oluşturma örneğini temel alarak, sorgulama, raporlama ve ilave birçok özellik eklenecek şekilde oluşturulmuştur.

Sağlık çalışanı dostlarımızın farkındalıkla, bilinçli ve istekli olarak katılım sağladıkları, hasta ve çalışan güvenliğine, eğitime ve bilgiye verdikleri önem, çalıştıkları kuruluşa sağladıkları takdire değer katkı görülebilmektedir.

Komite – Kurul – Gurupların Etkili Kullanımı:

Komite – Kurul – Gurupların oluşturulması, görev tanımları, yaptıkları etkinliklerin takibi ve işletmede yapılan tüm faaliyetlerdeki konuyla ilgili personelin seçimleri kolaylıkla yapılabilir.  

HAP – Hastane Afet ve Acil Durum Planı Yönetim ve Takibi:

Hastane Afet ve Acil Durum Planı Organizasyon Şeması bağlantılı Yönetim tablosu, Görev Tanımları, İş Akış Talimatları, Olay Özel Planları, Formlar, Prosedürler, İş Akış Talimatları, Acil Durum Ekipleri, Yapılan Müdahaleler (Eğitim, Tatbikat, Gerçek Durum)  vb. ihtiyaç duyulan tüm konuları içerecek şekilde ele alınmıştır. Kolaylıkla oluşturulup takip edilebilir. Personel değişikliklerinde sadece Personel HAP Kodu değiştirilerek yeni personel atanabilir. Sınırsız sayıda doküman eklenebilir ve raporlanabilir.

Çalışanların Katılımının Sağlanması:

Sağlık çalışanlarının yoğun iş temposu arasında boşa vakit harcamadan ve programın kullanılmasını öğrenmesine gerek kalmadan hızlıca talep ve bildirimleri yapabilmesi maksadıyla, kendi talepleri üzerine, tek tuşla ulaşılabilen Sık Kullanılanlar çubuğu oluşturulmuştur. Görüş Öneri, GRS bildirimleri ile Eğitim, DÖF talepleri Mesajlar, Dokümanlar, Sağlık Taramaları ve Kaynak Planlaması modülleri öne çıkarılmıştır.

Kurum İçi Mesajlaşma ve Okundu Bilgisi (Tebliğ-Tebellüğ) :

Serbest olarak kullanıcıların birbirlerine kısa mesaj göndermesi veya kullanılan bir modülden oluşturulan bir etkinlik sonucu ilgili kişilere mesajla bilgi verilmesi için oluşturulan Kurum İçi Mesajlaşma modülü ile gelen ve gönderilen mesajlar ile bunların kimden geldiği yada kime gittiği bilgilerinin yanı sıra hangi modülden ve hangi maddeden açıldığı bilgilerini tutar ve bunlara hızlı erişim sağlar. Ayrıca ekran üzerinde açılan uyarı pencereleri ile hatırlatma yapar. Her iki yerden de Okundu olarak işaretlenebilir, ilgili modüle ve maddeye direkt olarak ulaşılabilir.

Kaynak Planlaması:

Tüm personele duyurulması gereken planlamalar, Yıllık Faaliyet Takvimleri, Haftalık Etkinlikler gibi planlamaların yanında, eğer kaynak olarak tanımlanmış ise Yoğun Bakım Yatağı, Diyaliz Makinesi, Toplantı Odası, Ambulanslar, Servis Araçları, Bakım Personeli gibi planlama gerektiren konular takvim üzerinde planlanarak kullanılabilir.

Sürekli İyileştirme :

 • Sisteminizi başından sonuna kadar düzen içinde kurmanıza, kontrol etmenize, yönetmenize ve belgelendirmenize imkân sağlamaktadır.
 • Sisteminizin birkaç kişi ile değil tüm personelin katılımıyla yürütülmesini, ölçülebilmesini, düzeltilebilmesini, iyileştirilebilmesini sağlamaktadır.
 • Emniyetli ortamda saklanan verilerinize, her yerden ulaşma, sınırsız sorgulama ve raporlama imkânı sunmaktadır.
 • Farklı bir yaklaşımla madde bazında standartların takip ve kontrolünün yapılmasına, gösterge ve ölçümlerle verilerin yorumlanmasına, değerlendirilmesine ve istatistik yapılmasına imkân vermektedir.
 • Kalite ve güvenlik sistemlerinin gereklilikleri olan Risk değerlendirmesi, Düzeltici Önleyici Faaliyetler, Eğitimler, Denetimler, Toplantılar ve Dokümanların yanında, Acil Durum Ekipleri, İş Kazaları, Ramak Kala Olayları, İhlaller vb. pek çok konu ele alınarak dahil edilmiştir.
 • Her aşamada izlenebilirlik esasına göre Firma, Personel, Malzeme, Makine-Cihaz, Süreçler, Dokümanlar, takip edilerek çapraz sorgulamalar yapılabilmektedir.
 • Programda bulunan dahili editörler ile hesap tablosu (.xlsx), metin belgesi (.docx) , pdf belgesi (.pdf), organizasyon şeması, iş akış şeması, raporlar ve grafikler hazırlanabilmekte, Word-Excel gibi programlara olan ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır.
 • Ayrıca her aşamada ihtiyaç olduğu düşünülen konularda değişiklikler ve yeni modül eklemeleri yapılabilmektedir.

Live Serisi Yazılımlarımızda;

 • Kullanıcı ara yüzü basittir. Menü ve tablolar kullanıcı tercihine göre ayarlanabilir.
 • Windows kullanmasını bilen bir personel kısa bir eğitimin ardından programı kullanabilir.
 • Görsel hafızaya dayalı resimli ve yazılı butonlar ile açılır menüler kullanılmıştır.
 • Modüler ve fonksiyonel olarak belirli düzene göre anlaşılması kolay kodlama yapılmıştır.
 • Geliştirilmeye, özelliklerinin artırılmasına ya da kısıtlanmasına müsaittir.
 • Modüllerde benzer yapı uygulanmıştır. Başka programlara entegre edilebilir.
 • Tüm sistem üzerinde açıklama mesajları yazılmıştır.
 • Satın almadığınız modüllerin ayrılması halinde sorun çıkmaz ve kullanım esnasında ortaya çıkabilecek her hangi bir hata diğer modülleri etkilemez.
 • Sorgulama, gruplama, filtreleme, yazıcı çıktısı alma, başka programlara veri gönderme ( DATA EXPORT ) , başka programlardan veri alma ( DATA IMPORT ) , rapor alma, rapor düzenleme, revize etme, saklama her aşamada yapılabilir.
 • Raporlar, tablo düzenleri ve performans ölçütleri veri tabanında veya dosyada saklanabilir.
 • Etkili tanımlama sistemi ile sadece Mouse kullanılarak veri girişine olanak sağlar.
 • Gereksiz yere hafızada yer işgal etmez, artık bırakmaz ve diğer uygulamaları etkilemez.
 • İşlemleri küçük parçalarla farklı kanallara dağıtarak işlemci ve ağ trafiğinde yoğunluğu önler.
 • Sınırsız sayıda kullanıcıyı destekler.
 • Güvenli veri barındırma hizmeti bulut sunucularımız üzerinden verilmektedir.
 • İnternet üzerinden yapılacak güncellemeler ücretsizdir.
 • Yeni sürüm çıkarılması durumunda mevcut müşterilere pozitif ayrımcılık uygulanır.
 • Tüm yazılımlarımız otomatik yedekleme modülü ile verilerinizi güvende tutar.